COACHING ZDROWIA

Większość z nas już wie co robić, aby być zdrowym lub zdrowszym, natomiast problem tkwi w tym, że tego nie robimy.

Coaching zdrowia w mojej praktyce, oprócz zdiagnozowania obszarów wymagających zmiany i wspólnego zdefiniowania celów, to przede wszystkim wsparcie w osobistych przemianach oraz motywacja i mobilizacja do zmiany nawyków. Jest to pomoc w przejściu do stanu, gdzie w sposób naturalny dokonujemy lepszych wyborów dla siebie, w obszarach które implikują nasze zdrowie i samopoczucie i/lub przebieg choroby.

Indywidualna percepcja dobrostanu, wartości i cele danej osoby są dla mnie kluczowe z perspektywy skuteczności coachingu zdrowia. Zbudowanie partnerskiej relacji poprzez otwartą komunikację, wywiad zebrany w sposób motywujący, wspólne określanie celów, wsparcie w podejmowaniu decyzji, zdefiniowanie barier i realistyczne oczekiwania to aspekty, które determinują sukces procesu.

Jednocześnie warunkiem koniecznym jest aktywne zaangażowanie w proces, chęć zmiany, podjęcie działań i stopniowe wprowadzanie zmian, w samodzielnie określonym tempie.

Obszary Coachingu

Szereg obszarów warunkuje nasze zdrowie, samopoczucie i choroby, na które zapadamy. 
W zależności od osoby, zmiany i wsparcie są potrzebne w jednym lub wielu obszarach.

Przez pryzmat własnej wiedzy i doświadczenia wybrałam do procesu coachingu te obszary, które wg mnie mają kluczowe znaczenie dla zdrowia:

 • Sposób oddychania
 • Psychika i wzorce myślenia
 • Stres i umiejętność radzenia sobie z nadmiernym stresem
 • Sen i zaburzenia snu /m.in. bezsenność, chrapanie, bezdech nocny/
 • Aktywność fizyczna i prawidłowa postawa
 • Sposób odżywiania się – jakość, ilość, nawyki żywieniowe, mikrobiom, witaminy i suplementy
 • Styl życia, środowisko, role w życiu, priorytety i cele, pasje, relacje

Coaching Zdrowia, który proponuję to:

 • Interaktywna współpraca
 • Zdefiniowanie obszarów wymagających działania i zmiany
 • Określenie możliwych i konkretnych działań w wybranych obszarach
 • Pomoc w indywidualnym wybieraniu i osiąganiu celów pro-zdrowotnych
 • Zwiększenie motywacji do wprowadzania zmian i wsparcie osobistych przemian
 • Podejście z perspektywy psychologii pozytywnej i budowanie na mocnych stronach
 • Monitorowanie procesu i konstruktywna informacja zwrotna
 • Budowanie postawy, która zapewni utrzymanie efektu po zakończeniu procesu coachingu
 • Prewencja wielu schorzeń
 • Pozytywny wpływ na proces zdrowienia i kontrolę schorzeń przewlekłych
 • Poprawa ogólnego dobrostanu, samopoczucia, poziomu energii i poczucia wpływu

Program coachingu

1-sze spotkanie 

Zebranie wywiadu, określenie oczekiwań i potrzeb, diagnostyka obszarów wymagających działań, ustalenie priorytetów i schematu współpracy.

Czas trwania: 1 godz.

Kolejne sesje

Czas trwania i liczba sesji zależna od potrzeb danej osoby.