KONSULTACJE INTEGRALNE

Każdy z nas ma olbrzymie możliwości działania i wpływu w większości obszarów determinujących zdrowie i przebieg choroby. Szereg badań dotyczących oddychania, stresu, rodzaju psychiki, snu, aktywności fizycznej, stylu życia i odżywiania, dokumentuje związek i diametralny wpływ tych czynników, zarówno na zapadalność jak i na przebieg wielu schorzeń. Przywrócenie jak najbardziej fizjologicznego funkcjonowania w tych kluczowych dla zdrowia obszarach, daje szanse odwrócenia szeregu patomechanizmów, będących przyczyną lub skutkiem danej choroby.

Zawężanie leczenia tylko do interwencji farmakologicznych ogranicza w wielu wypadkach indywidualny wpływ na postęp choroby, nie wykorzystuje potencjału zdrowienia, zmniejsza szanse na pełne wyleczenie lub zwolnienie procesu chorobowego i poprawę jakości życia. Farmakoterapia, często konieczna, przejściowo czy w innych przypadkach przez całe życie, zwykle nie adresuje przyczyn, które są ukryte w obszarach wymienionych poniżej.

Integralne podejście, czyli szerokie spojrzenie na własne zdrowie, chorobę i jej przyczyny, pozwala na określenie „słabych punktów” i daje szanse podjęcia działań, które znacząco pomagają w procesie zdrowienia.

Efekty potrafią być bardzo pozytywne, czasami wręcz spektakularne, zarówno w kwestii przebiegu choroby i pełnego wyleczenia, jak i poprawy jakości życia z chorobą przewlekłą.

Celem konsultacji integralnych jest:

 • Wzmocnienie procesu leczenia i zdrowienia
 • Zoptymalizowanie funkcjonowania w obszarach kluczowych dla zdrowia
 • Określenie problemów i potrzeb
 • Uzgodnienie priorytetów
 • Przedstawienie możliwości działań i terapii
 • Rekomendacje dostosowane do możliwości i chęci działania Pacjenta
 • Wzmocnienie poczucia wpływu
 • Zmotywowanie do działania i zmian
 • Uzupełnienie leczenia farmakologicznego
 • W razie potrzeby rekomendacje specjalistycznych konsultacji lekarskich

Obszary Konsultacji Integralnych

 • Sposób oddychania

Nieświadomy nawyk nadmiernego oddychania dotyczy bardzo wielu osób i wiążę się z szerokim spektrum dolegliwości i chorób oraz ze słabą kondycją fizyczną i zaburzoną wydolnością.

Przeczytaj: Nadmierne oddychanie, objawy i konsekwencje

 • Psychika i wzorce myślenie

Myśli i emocje to biochemia. Negatywne przekonania, chroniczny pesymizm oraz destrukcyjne wzorce myślenia wpływają na cały szereg procesów fizjologicznych w organizmie. Mają swój udział w powstawaniu i przebiegu wielu chorób. Mózg jest neuroplastyczny, co daje nam możliwość pracy z własną psychiką i zmiany tego, co jest dla nas niekorzystne.

 • Stres i techniki relaksacyjne

Stres dotyka każdego z nas. U części z nas jest fizjologiczną adaptacją, a u innych staje się nadmiernym, przewlekłym i destrukcyjnym mechanizmem. Świadomość własnych reakcji na sytuacje stresujące i umiejętność radzenia sobie w nimi, bez uruchamiania nadmiernego stresu, jest bardzo cenna zarówno w aspekcie prewencji, jaki i radzenia sobie z chorobą. Wiedza co możemy zrobić oraz jakie możliwości oferują różne techniki relaksacyjne jest pomocna, ale tylko regularne praktykowane wybranej techniki ma rzeczywisty, bardzo pozytywny wpływ.

 • Sen

Choć większość z nas nie ma snu na liście priorytetów, to jest on kluczowy dla zdrowia. Niedobory snu, zarówno ilościowe jak i jakościowe mają kolosalny wpływ. Oprócz oczywistego wpływu na samopoczucie i poziom energii, zaburzenia snu mają związek m.in. z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego, insulinooponością, otyłością, depresją i większą zapadalnością na niektóre choroby.

 • Odżywianie

Odżywianie i różne mody z nim związane, wzbudzają chyba największe zainteresowanie w aspekcie zdrowia, ale dopóki nie podejdziemy do tematu bardzo indywidualnie, możemy być rozczarowani różnymi dietami i ich efektami. Przy dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego i przy alergiach, tylko własna dokładna obserwacja (dziennik obserwacji, dieta eliminacyjna) daje nam szansę odkrycia wielu zależności i zaplanowania optymalnego dla siebie sposobu żywienia. Przy temacie diety konieczne jest zwrócenie uwagi na stan flory jelitowej, na potencjalne niedobory makroelementów, mikroskładników i witamin oraz na potencjalne infekcje parazytowe. Ważne też jest bezpieczne i przemyślane stosowanie różnych suplementów i ziół, tak by były wsparciem leczenia, a nie ukrytym powodem dolegliwości.

 • Aktywność fizyczna i styl życia

Aktywność fizyczna, postawa przy siedzeniu, chodzeniu i staniu, czas spędzany w otoczeniu przyrody, używki i nałogi, jakość relacji w naszym życiu, to czynniki na które koniecznie należy zwrócić uwagę przy integralnym podejściu do zdrowia i procesu zdrowienia.

 • Środowisko

Ekspozycja na różne, szkodliwe czynniki środowiska jest przyczyną wielu niespecyficznych objawów. Wywiad dotyczący potencjalnej ekspozycji lub narażenia związanego z pracą zawodową, hobby, lokalizacją miejsca zamieszkania lub pracy, źródłem pochodzenia wody, itd. umożliwia czasami odkrycie przyczyny uciążliwych i niebezpiecznych dolegliwości.

Konsultacje Integralne

Jeśli rzeczywiście chcemy skutecznie zadbać o siebie, nie ma innej opcji niż spojrzenie na wszystkie dziedziny życia, które mogą kontrybuować w naszej chorobie lub samopoczuciu.

Diagnoza, zalecenia terapii i działań to początek drogi. Warunkiem koniecznym jest motywacja do wprowadzania zmian, systematyczność i rzeczywiste działanie dzień po dniu. Kropla drąży skałę. Małe, często niewymagające wysiłku, systematyczne zmiany potrafią długofalowo przynieść spektakularne efekty.

W zależności od osoby i potrzeb może być to jedna konsultacja lub cykl wizyt poświęconych wybranym obszarom wymagającym interwencji.

Czas trwania każdej wizyty: 1 godzina