KORONAWIRUS i ODDYCHANIE

W obliczu pandemii nastąpił bardzo duży wzrost zainteresowania odpornością i tym, jak można ją wzmocnić.

Trzeba jednoznacznie podkreślić, że największy wpływ na stan odporności mamy my sami poprzez: dobry sen ok.8h, prawidłowe oddychanie, czyli tylko przez nos, w dzień i w nocy, spokojnie i przeponowo, radzenie sobie z nadmiernym stresem poprzez regularne stosowanie technik relaksacyjnych, aktywność fizyczną oraz zbalansowaną dietę.

Żadne produkty nie zrekompensują obniżonej odporności wynikającej z niedoborów snu, niewłaściwego oddychania i chronicznego, nadmiernego stresu!

Dlaczego oddychanie ma związek z odpornością

 • Prawidłowy oddech przygotowuje powietrze zanim dotrze do płuc, tzn. oczyszcza, ociepla, nawilża.
 • Prawidłowe oddychanie wpływa na poziom przepływu krwi w płucach oraz na napięcie powierzchniowe w pęcherzykach, czyli na kondycję płuc.
 • Prawidłowe oddychanie zapewnia optymalne dotlenienie organizmu – nie tylko oddychanie zewnętrzne, ale również wewnętrzne, czyli dostarczenie tlenu do tkanek i komórek.
 • Prawidłowe oddychanie wpływa na środowisko biochemiczne organizmu, na pH krwi, a przez to na cały metabolizm.
 • Prawidłowe oddychanie ma bezpośredni związek z jakością snu, a ten znacząco wpływa na stan odporności organizmu.

Dlaczego prawidłowy oddech może wzmocnić naszą obronę przed koronawirusem

Kluczowe tutaj są: oddychanie przez nos, w dzień i w nocy, jakość snu, która związana jest z oddychaniem oraz oddychanie przeponowe.

Dlaczego należy oddychać przez nos

 • Jedyna prawidłowa fizjologiczna droga oddychania w spoczynku
 • Naturalny filtr, który przygotowuje powietrze zanim dotrze do płuc
 • Oczyszczanie wdychanego powietrza z mikroorganizmów i zanieczyszczeń
 • Nawilżenie
 • Ocieplenie
 • Pełne uruchomienie przepony
 • Zwiększony pobór tlenu o 10-20%
 • Wydłużony wydech, co zwiększa odpowiedź relaksacyjną ze strony organizmu

W jaki sposób nos oczyszcza powietrze

 • Filtrowanie – dzięki budowie nosa wdychane powietrze jest eksponowane na kontakt ze śluzówką i jej mechanizmami obronnymi, które w dużej mierze neutralizują zanieczyszczenia, mikroorganizmy i alergeny
 • Tlenek azotu (NO) produkowany przez nos i zatoki przynosowe ma odkażające działanie w stosunku do różnych wdychanych patogenów. 
  • ma działanie antywirusowe i blokuje replikację wielu wirusów
  • odgrywa istotną rolę przy produkcji czynnika powierzchniowego tj. substancji, która wpływa na stan tkanki płucnej i jej elastyczność,
  • poprawia wentylację płuc i perfuzję, rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa pobór tlenu i dotlenienie organizmu
 • Tkana chłonna w tylnej części nosa, to kolejny strażnik naszej odporności i tego co dociera do oskrzeli i płuc.

Jest ogólnie wiadome i potwierdzone przez wiele badań, że oddychanie przez nos jest pierwszą linią obrony przed wszelkimi patogenami z powietrza, ma działanie antybakteryjne i antywirusowe, przyczynia się do lepszej kondycji płuc i układu odpornościowego oraz wspiera naturalną obronność organizmu.

Dlaczego oddychanie przeponowe jest też ważne

Właściwa praca przepony i jej dobra kondycja mają wpływ na przepływ krwi w płucach, szczególnie w dolnych płatach i na większy pobór tlenu, ok. 10-20%. Prawidłowa praca przepony to również wiele innych benefitów zdrowotnych, m.in. takich jak lepsze funkcjonowanie przewodu pokarmowego, lepsza kondycja fizyczna, regularne pobudzanie układu przywspółczulnego.

W jaki sposób oddychanie wpływa na jakość snu

Wiele osób w trakcie snu oddycha przez usta, co wiąże z płytkim snem, częstym wybudzaniem się, chrapaniem i nasileniem incydentów bezdechu nocnego.

Z badań wynika jednoznacznie, że skrócenie czasu snu i zaburzenia jakości snu osłabiają układ odpornościowy. Wiele badań potwierdza zależność między niedoborami snu a chorobami układu krążenia, nadciśnieniem, cukrzycą, otyłością, nowotworami, depresja, chorobą Alzheimera, krótszą długością życia.

Prawidłowy sen jest niezwykle ważny dla sprawnego funkcjonowania układu odpornościowego. Znaczenie ma nie tylko długość snu, ale również jego jakość, tzn. ważne są wszystkie fazy snu, a szczególnie fazy głębokie, podczas których układ odpornościowy jest najbardziej aktywny.

Odpowiednio długi i głęboki sen ma również związek z właściwym wydzielaniem i ochronnymi poziomami melatoniny, która ma m.in. silne działanie p/wirusowe, p/zapalne i wzmacniające funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dlatego aby mieć dobrą odporność należy zapewnić sobie ok. 8 godzin spokojnego snu i oddychać w nocy tylko przez nos. Można sobie pomóc w tej kwestii opaskami podtrzymującymi żuchwę lub odpowiednimi plastrami (www.myotape.com)

Oddychaj prawidłowo

 • Spokojnie i miękko
 • 8-12 oddechów na minutę
 • Bez wysiłku
 • Rytmiczne
 • Przez nos
 • Przeponowo
 • Wydech pasywny
 • Stosunek wdechu do wydechu 1:1,5-2
 • Delikatna pauza po wydechu
 • Właściwa objętość, ok. 500ml w spoczynku
 • Oddech dostosowany do aktualnych potrzeb metabolicznych
 • Utrzymaj prawidłową postawę siedzą, stojąc i chodząc

Kluczem do znaczącej poprawy dotlenienia organizmu nie jest branie dużych oddechów, a wręcz przeciwnie: zoptymalizowanie objętości oddechowej, oddech przeponowy i oddychanie tylko przez nos, w dzień i w nocy.

Oddychanie przez nos filtruje i odkaża wdychane powietrze, nawilża i ociepla. Oddychanie przez nos i oddychanie przeponowe, zwiększa pobór tlenu przez organizm. Oddychanie przez nos poprawia funkcję płuc. Górne i dolne drogi oddechowe to jeden układ oddechowy!

Prawidłowa dieta i aktywność fizyczna nie są w stanie zrekompensować negatywnego wpływu nadmiernego oddychania na zdrowie i odporność!

Podsumowując

Dołączmy prawidłowe oddychanie przez nos 24 godz./dobę do mycia, rąk, maseczek, unikania kontaktów i innych zaleceń w czasie epidemii koronawirusa. To bardzo ważna i skuteczna pierwsza linia obrony przed wirusem.

Oddychając przez usta niewspółmiernie bardziej narażamy się na wszelkie infekcje, zwiększamy liczbę drobnoustrojów docierających do płuc i organizmu oraz skalę zakażenia. Pozbawiamy się odkażającego działania tlenku azotu oraz lepszego dotlenienia organizmu. Osłabiamy naszą odporność poprzez wysuszanie i wychłodzenie śluzówek, zmianę pH w jamie ustnej, skurcz oskrzeli i zwiększone wydzielanie śluzu.

na wszelkie infekcje, zwiększamy liczbę drobnoustrojów docierających do płuc i organizmu oraz skalę zakażenia. Pozbawiamy się odkażającego działania tlenku azotu oraz lepszego dotlenienia organizmu. Osłabiamy naszą odporność poprzez wysuszanie i wychłodzenie śluzówek, zmianę pH w jamie ustnej, skurcz oskrzeli i zwiększone wydzielanie śluzu.

W przypadku choroby, jeśli to możliwe starajmy się również oddychać przez nos – mniej rozsiewamy!

Przeczytaj:

Webinary dla Firm