TERAPIA ODDECHOWA W LECZENIU ASTMY

Optymalizacja sposobu oddychania jest czynnikiem, który może być bardzo pomocny w leczeniu astmy i w zwiększeniu skuteczności terapii.

Pogłębione oddychanie, to naturalny odruch u chorujących na astmę w odpowiedzi na uczucie duszności, głód powietrza i trudność w zaczerpnięciu satysfakcjonującego oddechu.

Badania pokazują, że osoby chorujące na astmę wymieniają 2-3 krotnie więcej powietrza na minutę niż osoby oddychające prawidłowo. Jest to częścią problemu związanego z astmą. Wdychanie i wydychanie zwiększonej objętości powietrza, często przez usta, powoduje skurcz oskrzeli, nasila stan zapalny w odpowiedzi na suche i chłodne powietrze wdychane przez usta i w rezultacie powoduje jeszcze większy skurcz oskrzeli i głód powietrza.

Według doktora K.P. Buteyko, jednym z patomechanizmów astmy jest skurcz oskrzeli, będący mechanizmem obronnym uruchomionym przez organizmu w odpowiedzi na wydychanie zbyt dużych ilości dwutlenku węgla. W porównaniu do innych osób nadmiernie oddychających, osoby chorujące na astmę posiadają bardziej wrażliwy mechanizm kompensacyjny, który znacznie szybciej i mocniej uruchamia skurcz oskrzeli, co przy współistniejącym procesie zapalnym nasila przebieg choroby.

Brak korekty nadmiernego oddychania sprawia, że w wielu przypadkach, mimo stosowania dobrej farmakoterapii, przebieg astmy się nasila lub jest trudny do kontrolowania.

Aby przerwać to błędne koło i skutecznie kontrolować astmę, ważna na jest normalizacja objętości oddechowej oraz nauka oddychania tylko przez nos, w dzień i w nocy.

Jest opublikowanych 19 badań dotyczących Metody Buteyko jako komplementarnej terapii w leczeniu astmy. Wszystkie z nich mają bardzo pozytywne wyniki, raportują znaczącą redukcję objawów, duszności, kaszlu, braku powietrza wraz z poprawą kontroli astmy i redukcją potrzeby stosowania leków przeciwastmatycznych.  

W 2014 roku Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy /GINA The Global Initiative for Asthma/, międzynarodowa organizacja, która opracowuje światowe wytyczne rozpoznawania i leczenia astmy, przyznała ćwiczeniom oddechowym wg Metody Buteyko, jako metodzie komplementarnej w leczeniu astmy, poziom ewidencji naukowej „A”. Jest to najwyższy stopień, jaki GINA przyznaje naukowo potwierdzonym terapiom.