TERAPIE ODDECHOWE

Celem terapii oddechowej jest zmiana niewłaściwych nawyków oddechowych i przywrócenie prawidłowego, fizjologicznego wzorca oddychania.

Korzyści wynikające z terapii to:

 • Poprawa formy oddechowej i wydolności fizycznej
 • Przywrócenie wolniejszego i spokojniejszego oddechu
 • Poprawa biomechaniki i biochemii oddychania
 • Przywrócenie oddychania przez nos w dzień i w nocy
 • Normalizacja objętości oddechowej i częstości oddechu
 • Normalizacja wrażliwości chemoreceptorów na CO2
 • Zwiększenie poboru tlenu
 • Wzmocnieni i zwiększenie zakresu ruchomości przepony
 • Przywrócenie oddechu przeponowego
 • Poprawa ruchomości klatki piersiowej
 • Pozytywny wpływ na pojemność płuc
 • Zmniejszenie lub likwidacja wielu objawów i dolegliwości

Podstawą terapii jest diagnoza zaburzeń wzorca oddychania oraz dobranie odpowiednich dla danej osoby, ze względu na jej stan zdrowia i aktualną dysfunkcję oddychania, ćwiczeń oddechowych.

Ważnym elementem terapii jest zdefiniowanie i zaadresowanie przyczyn niewłaściwego oddychania, które mogą być różne: psychiczne (np. chroniczny stres, negatywne emocje, lęk, depresja), biochemiczne (np. dieta, alergie, nadmierne jedzenie, leki, infekcje) i biomechaniczne (np. nabyty niewłaściwy nawyk oddechowy, wady postawy, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, niewłaściwe nawyki dotyczące postawy i ruchu, zmiany pourazowe).W zależności od osoby może to być jeden czynnik lub kombinacja kilku czynników, psychicznych i fizycznych.

We wszystkich przypadkach, niezależnie od przyczyn dysfunkcyjnego oddychania, zmiana wzorca oddychania jest w centrum terapeutycznej interwencji. Są to różne ćwiczenia oddechowe (w tym ćwiczenie wg Metody Buteyko)                                                                   

Nawyk nadmiernego oddychania, jeśli trwa przez pewien czas, nie znika samoistnie, nawet gdy pierwotna przyczyna zostanie usunięta (np. nawykowe oddychanie przez usta po zabiegach udrażniających nos).

Warunkiem sukcesu jest regularna praktyka, która umożliwia zmianę złego nawyku oddechowego i przywrócenie prawidłowego, fizjologicznego sposobu oddychania. Wymaga to nieco wysiłku i determinacji, tak jak przy każdej zmianie nawyku.

Już po kilku dniach ćwiczeń oddechowych obserwuje się widoczne rezultaty, zmniejszenie lub ustąpienie niektórych objawów, ale wypracowanie trwałego, automatycznego nowego nawyku oddechowego wymaga minimum 2 miesięcy regularnych ćwiczeń. Ćwiczenia są stosunkowo łatwe do wdrożenia. Część z nich można praktykować podczas rutynowych czynności, bez poświęcania dodatkowego czasu.

Najbardziej spektakularne efekty obserwuję podczas Turnusów „Złap oddech”, ponieważ uczestnicy zdyscyplinowanie ćwiczą 2 godziny dziennie. Efekty zaskakują ich samych.

Normalizacja procesu oddychania wiąże się z bardzo pozytywnym wpływem na zdrowie oraz redukcją lub likwidacją wielu objawów i dolegliwości.