O METODZIE BUTEYKO

Metoda Buteyko, rozwinięta i opracowana w latach pięćdziesiątych przez Dr Konstantina Buteyko, jest skuteczna w przywracaniu fizjologicznego sposobu oddychania oraz odwracaniu złych nawyków oddechowych, przewlekłego nadmiernego oddychania i oddychania przez usta.

Rosyjski lekarz już w latach 50-tych zaobserwował związek niewłaściwego oddychania z szeregiem dolegliwości i chorób, w tym m.in. z napadami astmy, nadciśnieniem i zaburzeniami snu.

Inspirowany zarówno obserwacją różnego sposobu oddychania pacjentów, jak i biochemią prawidłowego oddychania (rola CO2, Efekt Bohra), zaproponował prosty pomiar określający względną wentylację podczas spoczynku (pauza kontrolna) oraz ćwiczenia oddechowe, które przywracają prawidłowy wzorzec oddychania i jednocześnie dzięki polepszeniu dotlenienia organizmu oraz pobudzaniu przewagi układu przywspółczulnego, zmniejszają lub zupełnie likwidują cały szereg zaburzeń i objawów chorobowych.

Dr Buteyko dzięki normalizacji własnego oddychania wyleczył siebie z ciężkiego nadciśnienie, na które cierpiał w młodym wieku.

Ćwiczenia oddechowe wg Metody Buteyko to w istocie re-edukacja prawidłowego sposobu oddychania. Kluczem do znaczącej poprawy dotlenienia organizmu nie jest branie dużych oddechów, a wręcz przeciwnie: zredukowanie objętości oddechowej, oddech przeponowy i oddychanie tylko przez nos, w dzień i w nocy.

Niezwykle dużo dla szerzenia wiedzy dotyczącej prawidłowego oddychania i Metody Buteyko zrobił Patrick McKeown, który był pacjentem Dr Buteyko i który dzięki ćwiczeniom oddechowym wyleczył się z astmy. Jest autorem wielu książek, od 20 lat pracuje z pacjentami i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas kursów i wykładów. www.buteykoclinic.com

W 2014 roku Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy /GINA The Global Initiative for Asthma/, międzynarodowa organizacja, która opracowuje światowe wytyczne rozpoznawania i leczenia astmy, przyznała ćwiczeniom oddechowy wg Metody Buteyko, jako metodzie komplementarnej w leczeniu astmy, poziom ewidencji naukowej „A”, co jest najwyższym stopniem, jaki GINA przyznaje naukowo potwierdzonym terapiom.