SPRAWDŹ CZY ODDYCHASZ PRAWIDŁOWO

Prawidłowy oddech jest cichy, spokojny, regularny, tylko przez nos, w dzień i w nocy, przeponowy, czyli dolną częścią klatki piersiowej. Fizjologiczna liczba oddechów na minutę to 8-12, a średnia objętość oddechowa to ok. 500 ml, czyli minutowa wymiana powietrza to ok. 5-6 litrów na minutę.

Proszę na chwilę usiąść, poobserwować swój oddech i zadać sobie kilka pytań:

 • Oddycham przez usta czy przez nos? (należy wziąć również pod uwagę powtarzające się krótkie epizody, np. czy w ciągu 10 minut, 3-4 razy po 30 sekund oddycham przez usta – to też ma wpływ na biochemię oddychania)
 • Czy moje oddechy są duże, małe bardzo małe, prawie niezauważalne?
 • Czy po wydechu jest krótka naturalna pauza, zanim wezmę następny wdech?
 • Czy oddycham w spoczynku górną czy dolną częścią klatki piersiowej?
 • Czy ruchy klatki piersiowej są mocno zauważalne w trakcie oddychania?
 • Czy mój oddech jest regularny?
 • Czy często wzdycham?
 • Czy mój oddech jest ciężki i wymaga wysiłku?
 • Ile sekund wynosi moja pauza kontrolna?

Jednym z zaburzeń wzorca oddychania, które występuje często jest nadmierne oddychanie. Osoby z tendencją do nadmiernego oddychania wymieniają 700ml powietrza lub więcej w trakcie jednego oddechu i/lub liczba oddechów na minutę wynosi więcej niż 12 (15-20 w zależności od osoby i stanu zdrowia). W rezultacie daje to wymianę powietrza dwu- trzykrotnie większą, niż ta wynikająca z metabolicznych potrzeb organizmu.

Pauza kontrolna to prosty test, który daje informację zwrotną dotyczącą oddychania.
Jest to czas od wstrzymania oddechu po wydechu do pojawienia się pierwszej wyraźnej potrzeby zaczerpnięcia powietrza.

Test
Do wykonania testu wykorzystaj stoper lub inne urządzenie pozwalające na precyzyjny pomiar czasu.

Przed wykonaniem próby zalecany jest 10-15 minutowy odpoczynek, co pozwoli na bardziej dokładny i wiarygodny pomiar. Optymalną pora na zmierzenie pauzy kontrolnej jest poranek, zaraz po wstaniu z łóżka. Pomiar wtedy obrazuje w jak sposób oddychamy w nocy, podczas snu.

 1. Zrób spokojny normalny wdech i wydech.
  (Nie wdychaj więcej powietrza niż przy spokojnym oddychaniu!)
 2. Po wydechu zaciśnij nos palcami (zapobiega to mimowolnej wymianie powietrza przez nos).
 3. W tym samym momencie włącz stoper i zmierz, ile sekund mija do momentu, kiedy czujesz pierwsza wyraźną potrzebę wzięcia kolejnego wdechu (może to być uczucie skurczu przepony, uczucie skurczu w drogach oddechowych, uczucie skurczu w okolicy szyi,  uczucie przypływu śliny).
  Pamiętaj! Nie jest to maksymalne zatrzymanie oddechu!
 4. Zwolnij nos i jednocześnie zatrzymaj stoper. Zrób spokojny wdech przez nos. Ten oddech i kolejne powinny być spokojne, naturalne, takie jak przed pomiarem pauzy kontrolnej.

Jeśli po wyłączeniu stopera musisz szybko i gwałtownie wciągnąć powietrze lub oddychać przez usta to znaczy, że wstrzymałeś oddech zbyt długo, a wynik pauzy kontrolnej jest nieprawidłowy.

Pauza kontrolna krótsza niż 25 sekund oznacza zwiększoną wrażliwość receptorów oddechowych na dwutlenek węgla i większą wentylację minutową. Im niższy wynik testu, tym bardziej nadmiernie oddychasz.

Celem reedukacji oddechowej jest normalizacja procesu oddychania, co wyraża się w wydłużaniu pauzy kontrolnej.