WYKŁADY

W dawnych Chinach lekarze byli wynagradzani za to, że ich pacjenci byli zdrowi. Gdy pacjent zaczynał chorować ich gaża się zmniejszała. Zdecydowanie lepiej zadbać o zdrowie, kiedy jesteśmy w pełni formy.

Warsztaty i wykłady to początek drogi, bo zmiana jest pochodną działania i praktyki. Wiedza i wskazówki w jaką drogę wyruszyć i jak się do niej przygotować są bardzo przydatne na starcie, a potem nasze wybory i działania determinują przyszłość.

CELE I KORZYŚCI

Celem warsztatów i wykładów interaktywnych jest zainspirowanie do:

  • uważnego „przyjrzenia się” różnym aspektom, wpływającym na zdrowie, dobre samopoczucie i poziom energii
  • indywidualnego zdefiniowania obszarów, które można wzmocnić, zmienić lub rozwinąć
  • zmotywowanie do systematycznych działań

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach to:

  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej poruszanych zagadnień
  • Zmotywowanie do praktycznego wykorzystania tej wiedzy
  • Zapoznanie z różnymi metodami, sposobami i alternatywami działań i zachowań
  • Zmobilizowanie do wdrażania nowych działań i zainspirowanie do pracy nad sobą
  • Pozytywny wpływ na realizację własnych celów, planów i marzeń
  • Pozytywny wpływ na zdrowie, zadowolenie z życia i pracy, efektywność i kreatywność

 TEMATY PROPONOWANYCH WYKŁADÓW/WARSZTATÓW

PRAWIDŁOWE ODDYCHANIE
Warunek konieczny dla zdrowia, odporności,  energii i dobrostanu

UMYSŁ
Co należy wiedzieć o własnym umyśle w aspekcie zdrowia i funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

STRES
Jak go zrozumieć i pokonać. Techniki relaksacyjne

SEN
Magiczny obszar, który determinuje jakość naszego życia, relacje, karierę i zdrowie 

 DOBRA ODPORNOŚĆ 
 
Co na nią  wpływa, co ją determinuje i jak ją wzmocnić