TERAPIE ODDECHOWE W LECZENIU CHRAPANIA I BEZDECHU NOCNEGO

Większość osób mających problem z chrapaniem i/lub bezdechem nocnym zwykle oddycha w sposób nadmierny, wymieniając 2-3 krotnie większą objętość powietrza, niż wymaga tego fizjologia. Nadmierne oddychanie i oddychanie przez usta są czynnikami mającymi znaczący udział w obu dolegliwościach.

Przeczytaj: Nadmierne oddychanie, objawy i konsekwencje

Osoby chrapiące i cierpiące na bezdech nocny doświadczają wielu różnych objawów: przerywany i nieregenerujący sen, potrzeba udania się do toalety w ciągu nocy, zmęczenie i senność w ciągu dnia, rano budzenie się zmęczonym, z zatkanym nosem i suchością w jamie ustnej.

Eliminacja nadmiernego oddychania i przestawienie się na oddychanie tylko przez nos, w dzień i w nocy, redukuje ilość epizodów bezdechu i chrapania oraz znacząco wpływa na poprawę samopoczucia i jakość funkcjonowania w ciągu dnia.

Ćwiczenia oddechowe w terapii chrapania i bezdechu nocnego zmniejszają objętość oddechową i uczą oddychania przez nos w dzień i w nocy, co sprawia, że są bardzo skuteczną terapią komplementarną w leczeniu tych schorzeń.

Chrapanie

Chrapanie, to bardzo uciążliwy objaw zarówno dla osoby chrapiącej, jak i śpiącej obok. Chrapanie nasila się z wiekiem, ma związek z otyłością, spożyciem alkoholu, paleniem papierosów i zatkanym nosem. Dźwięk chrapania powstaje wtedy, gdy relatywnie duża objętość powietrza musi się przemieścić przez wąski fragment dróg oddechowych, co powoduje drgania i dźwięki na poziomie nosa, podniebienia miękkiego lub gardła. Można chrapać przez usta, nos lub usta i nos. U osób chrapiących dość często mamy do czynienie ze zwężonymi drogami oddechowymi i w tym przypadku samo przestawienie się na oddychanie przez nos nie wystarcza. Konieczne jest zwrócenie uwagi na objętość oddechową i reedukacja sposobu oddychania.

Bezdech nocny

Jest to dość częsta dolegliwość (w zależności od grupy wiekowej dotyczy ok. 20% populacji). Choć problem bezdechu nocnego i jego konsekwencji jest coraz szerzej zauważany przez środowiska medyczne i coraz więcej badań naświetla patomechanizmy i skutki, nadal niewystarczająco często się go diagnozuje, zwłaszcza, że konsekwencje bezdechu nocnego trwającego przez lata są bardzo poważne.

Łatwo zgadnąć, że osoby doświadczające bezdechu mają bardzo obniżoną jakość życia, cierpią na częste, zwykle poranne bóle głowy, chroniczne zmęczenie, problemy z pamięcią i koncentracją, senność w ciągu dnia. Bezdech nocny ma związek z nadciśnieniem, zaburzenia rytmu serca, udarami i innymi chorobami układu krążenia. Coraz więcej badań zwraca uwagę na zwiększone ryzyko cukrzycy i nowotworów.

Bezdech nocny dotyczy również dzieci i może się manifestować częstym budzeniem, chrapaniem, moczeniem nocnym, słabszym rozwojem fizycznym, problemami w zachowaniu, nadmiernym poceniem.

Zatrzymywanie oddechu podczas snu może wynikać z różnych powodów: zamknięcia się górnych dróg oddechowych (może to być na poziomie nosa, podniebienia miękkiego lub gardła), zbyt późnych bodźców z ośrodka oddechowego, obniżonego poziomu reakcji dróg oddechowych na bodźce. W patologii bezdechu, oprócz przyczyn anatomicznych, czynnościowych lub mieszanych, konieczne jest branie pod uwagę objętości oddechowej, która zwiększa ujemne ciśnieni w drogach oddechowych i sprzyja ich zapadaniu. Szczególne znaczenie ma to u osób z wąskimi drogami oddechowymi.

Chrapanie i bezdech nocny mają często związek z oddychaniem przez usta podczas snu, a u części osób również w ciągu dnia. Jest to czynnik sprzyjający obu dolegliwościom.

Oddychanie w nocy przez usta wiąże się:

  • ze zmniejszoną średnicą górnych dróg oddechowych (pozycja żuchwy i języka),
  • ze zmniejszonym napięciem i aktywnością mięśni, które są odpowiedzialne za drożność górnych dróg oddechowych (w porównaniu do oddychania przez nos)
  • z oziębieniem i wysychaniem śluzówki, co może być przyczyną procesu zapalnego i jeszcze większego zwężenia dróg oddechowych,
  • z mniejszą ilością śliny, co sprzyja sklejaniu się górnych dróg oddechowych

Terapia oddechowa

Reedukacja oddechowa chroni przed konsekwencjami związanymi z bezdechem nocnym (nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca, udary) i zmniejsza skalę obecnych już dolegliwości. Przywrócenie prawidłowej objętości oddechowej oraz oddychanie tylko przez nos, w dzień i w nocy, to warunki konieczne niezależnie od innych terapii, aby pomóc sobie w leczeniu chrapania i bezdechu nocnego.